บริการของเรา

  1. ขายตู้คอนเทนเนอร์ ให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ และจัดส่งตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับพักอาศัย ตู้คอนเทนเนอร์เปล่า และตู้คอนเทนเนอร์แบบอื่นๆ บริการจัดส่งทั่วประเทศไทย

  2. ออกแบบและจัดทำตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับพักอาศัย ตู้คอนเทนเนอร์เปล่า และตู้คอนเทนเนอร์แบบอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

 

บริษัท แอล.ซี.บี. พัฒนาภาคตะวันออก จำกัด
75/50 หมู่ 10 ตำบลทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 0 3840 0521   โทรสาร 0 3840 0521
Sales and rental department : 08 1864 5173, 08 1862 6305

G7website